Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Bilgi İşlem, İstatistik, Arşiv ve Dokümantasyon Bürosu

Bilgi işlem, istatistik, arşiv ve dokümantasyon sorumluları; Öğretim Kurulunun belirleyeceği bir öğretim görevlisinin sorumluluğunda yeteri kadar, bilgi işlem, istatistik, arşiv ve dokümantasyon alanlarında eğitim almış öğretim görevlileri ile eğitim merkezi ve/veya kurum görevlisinden oluşur. Bilgi işlem, istatistik, arşiv ve dokümantasyon sorumlularının görevleri şunlardır:

  1. Bilgisayar ve donanımlarının alınmasında idarî ve malî işler sorumlularına gerekli teknik desteği sağlamak, gereksinim duyulan bilgisayar ve donanımları ile yazılımları kurmak ve işletmek,
  2. Bilgisayar ve donanımlarının düzenli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
  3. Bilgisayar sisteminde kullanılacak olan yazılımı, hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak,
  4. Kuruma ilişkin internet sayfasını hazırlamak ve güncellemek,
  5. Öğretim görevlisi, eğitim merkezi görevlisi ve eğitim görenlere, bilgisayar kullanımı konusunda teknik destek vererek, internet ve bilgisayar sisteminden yararlanabilmeleri için gerekli çalışma ortamları hazırlamak,
  6. Eğitim görenler ve görevliler için olanaklar ölçüsünde bilgisayar kursları açmak,
  7. İstatistik formları düzenlemek için diğer birimlerden verileri almak ve gereksinim duyulan istatistikleri hazırlamak,
  8. İlgili mevzuat hükümleri gereğince, arşiv ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek,
  9. Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.
Adres

Aktepe Mah. 2390 Sokak No:4 Pk. 20200 - Pamukkale / DENİZLİ

Telefon

Telefon : 0258 268 69 12 - 13

Fax : 0258 268 69 14

E-Posta

denizli.cikpemisaretadalet.gov.tr