Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Başkanın Mesajı

 

Bilgi, insanlık var olduğundan beridir, insanın gündeminde olan bir konudur. Bilginin “ne” olduğu, unsurlarının neler olduğu, kaynağının, dayanağının ne olduğu, bilginin nasıl edinilebileceği, türleri, sınırları insanlık tarihi boyunca hep tartışılagelmiştir. Zira bilgi; güçtür, tecrübedir ve üstünlük alametidir. Bu nedenle insan hep bilmenin arzusunu taşımıştır. “Bilgi ihtişamdır, sahibini muhteşem kılar.”

Hz. Ali’ye nispet edilen bir söz vardır; “insan, bilgidir.” Okumak bilgidir, görmek bilgidir, yürümek bilgidir, hasılı yaşamak, bilgidir. İnsan kendini bilgiyle ifade eder, kelimelerin bilgisiyle ve kelimelerle ifade edilen şeyin bilgisiyle. İnsan şahsiyetini bilgisiyle ortaya koyar, eylemin bilgisiyle, davranışın bilgisiyle. İnsan savaşmanın bilgisiyle savaşır, matematik ve astronomi bilgisiyle Dünya’yı anlamaya çalışır. Ve insan ancak yaşamanın bilgisiyle yaşar.

Bir şeyin bilgisinin verildiği yer verilen bilginin kıymeti nispetinde değer kazanır. Bir görevi icra edebilmek ancak o görevi icra edebilme yeteneğine ve bilgisine sahip olmakla mümkündür. Söz konusu görev insan hakkına, onur ve haysiyetine doğrudan temas ediyorsa anılan görevin bilgisi fevkalade bir ehemmiyet kazanır.

Cezaevi personeli olarak doğrudan insanla temas ettiğiniz, insana dokunduğunuz, onun toplumun bir parçası olduğunu hatırlatacak bir sürece şahitlik ettiğiniz ve şahitlikten de öte, onun nedametini gözlemleyerek topluma yeniden adapte olmasına olanak tanıdığınız bir gerçektir. Her insanın eşsiz bir tecrübesi vardır. İnsana dokunmak bir aleme dokunmaktır, bir dünyaya dahil olmaktır. Bu bağlamda ziyadesiyle önemli bir görevin bilgisine sahip olmak, bu doğrultuda var olan yeteneğinizi pekiştirmek pek mühimdir.

İşte bizler eğitim merkezleri olarak size dokunmanın, size doğru bilgiyi öğretmenin, insana dokunmanın ehemmiyetini kavratmanın kelebek etkisiyle tüm topluma yayılacağı inancındayız. Zihninizde iz bırakacak bir cümlenin hayatınıza yeni bir anlam katacağının farkındayız. Bu yeni anlamla anlamını bulan bir dokunuşunuzla dokunduğunuz hayatları değiştireceğinizin de farkındayız. Sizlerin de memuriyetiniz süresince devletin vakar ve onuruna yaraşır şekilde iş ve eylemlerde bulunacağınızdan, girdiğiniz her ortamda mesai içinde ya da dışında her davranışınızla devleti temsil ettiğinizin farkında olacağınızdan eminiz.

Bilgiyle, güvenle, hukukla güzel günlere…

Adres

Aktepe Mah. 2390 Sokak No:4 Pk. 20200 - Pamukkale / DENİZLİ

Telefon

Telefon : 0258 268 69 12 - 13

Fax : 0258 268 69 14

E-Posta

denizli.cikpemisaretadalet.gov.tr