Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Bürosu

Araştırma ve geliştirme sorumluları; Öğretim Kurulunun belirleyeceği akademik çalışma yapmış veya araştırma ya da eser sahibi bir öğretim görevlisinin sorumluluğunda, yeteri kadar öğretim görevlisi ile eğitim merkezi ve/veya kurum görevlisinden oluşur. Araştırma ve geliştirme sorumlularının görevleri şunlardır:

  1. Eğitim merkezinin üstlendiği görev ve yükümlülüklerin etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak, kaynakların verimli ve akılcı kullanımını hedef alan araştırma, inceleme ve geliştirme çalışmalarını yapmak ve buna ilişkin yöntemler ve hedefler belirlemek,
  2. Hukukî, idarî, teknik, eğitim, öğretim ve sosyal alanlarda zorlukları belirlemek ve bunları giderici öneriler geliştirmek,
  3. Personelin ve kurumların niteliğini yükseltmek, personelin bilim ve teknolojiden yararlanmasını sağlamak amacıyla suç, infaz, eğitim, kurum kültürü, iletişim, toplam kalite gibi konularda araştırma plânları hazırlamak, geliştirmek ve yürütmek,
  4. Gelişen ve değişen ihtiyaçları göz önüne alarak, geleceğe yönelik hedefler belirlemek,
  5. Uygulamalar ve uygulamaların izlenmesine ilişkin plânlar hazırlamak,
  6. Toplanan bilgilerin analizlerini yaparak, yazılı ve görsel doküman hâline getirmek, gerektiğinde propaganda hizmetlerinde kullanmak,
  7. İlgili kurum ve kuruluşlarla eş güdüm sağlayarak ortak projeler yürütmek,
  8. Genel Müdürlük, eğitim merkezleri ve kurumlardaki meslekleri tanıtıcı programlar hazırlamak, meslek standartları ile ilgili çalışmalar yapmak,
  9. Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.
Adres

Aktepe Mah. 2390 Sokak No:4 Pk. 20200 - Pamukkale / DENİZLİ

Telefon

Telefon : 0258 268 69 12 - 13

Fax : 0258 268 69 14

E-Posta

denizli.cikpemisaretadalet.gov.tr