RESMİ KURUMLAR
Hedeflerimiz

        2000’li yılların başında ülkemizde, ceza infaz kurumlarının çağdaş infaz anlayışına uygun hale getirilmesi için reform çalışmaları başlatılmış; bu doğrultuda kurumların fizikî yönden iyileştirilmesine yönelik adımlar atılmış ayrıca bir yandan çok sayıda yeni ceza infaz kurumu inşa edilirken diğer yandan da mevcut kurumlarda iyileştirmeler yapılmıştır. Bu çalışmalar ile 2000 yılı öncesinde mevcut olan güvenlik ve disiplin odaklı infaz anlayışının yerini güvenlik ve eğitim/iyileştirme odaklı bir infaz anlayışı almıştır.

        İnfazın sisteminin temel amacı, yeni yaklaşımın etkisiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 3. maddesinde "Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır." şeklinde ifade edilmiştir.

        Bu temel amaç ve bunu destekleyen eğitim, iyileştirme, ıslah, topluma kazandırma ve sosyal uyum eksenli infaz anlayışının oluşturulması için yasal altyapı ile birlikte personel altyapısının da oluşturulması için çalışmalar başlatılmış; personel eğitimine önem verilerek Ankara, İstanbul, Erzurum ve Kahramanmaraş’tan sonra 26 Ağustos 2013 tarihinde Denizli’de Hasan Erbil Personel Eğitim Merkezi hizmete açılmıştır.

        Hasan Erbil Eğitim Merkezi olarak, ihtiyaç analizleri doğrultusunda belirlenen eğitim ihtiyaçlarına yönelik olarak hedef davranışları içeren güvenlik ve eğitim/iyileştirme odaklı eğitim programları hazırlanmakta, genel hedeflere uygun olarak mesleki bilgi ve tecrübenin yanı sıra kişisel gelişimi de içeren eğitimler ve uygulamalar yapmaktayız.

        Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde yaşanan problemlerin çözümüne katkı sağlayan, ceza infaz kurumlarının doğası gereği yaşanan olumsuz duygularla doğru şekilde baş edebilen; hükümlünün, suç davranışının farkına varmasını sağlayarak onun yeniden sosyalleşmesini teşvik eden, ‘güvenli kurum ve etkin iyileştirme’ yaklaşımını infaz hizmetlerinin temel amacı olarak gören, bu temel amacı içselleştirerek ve bir toplum hizmeti bilinciyle görev yapan  personelin yetiştirilmesi Hasan Erbil Eğitim Merkezi olarak temel hedefimizdir.

        İşimiz, yetişkin eğitimidir. Eğitim de gönüllere hitap etmektir. Bu noktada akademik bilgilendirmelerin yanı sıra katılımcıların gönüllerine hitap eden, bilgi ve tecrübelerini önemseyen, infazın temel amacı ve mesleğin gerektirdiği donanımı kazanma noktasında paylaşımları içeren eğitimler önceliğimizdir. 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve TevkifEvleri Genel Müdürlüğü Hasan Erbil Personel Eğitim Merkezi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →Cte-Dem Bilgi İşlem←